english words in sinhala use

If you know these English words, try speaking with an “asian accent” and most people will have an understanding what you are talking about!

Word Sinhala Meaning Original form
admiral අද්මිරාල් Admiral Admiral
akkaraya අක්කරය Acre Acre
ælbamaya ඇල්බමය Album Album
Ælbeniyava ඇල්බේනියාව Albania Albania
Æljiriyawa ඇල්ජීරියාව Algeria Algeria
Æmplifayar ඇම්ප්ලිෆයර් Amplifier Amplifier
Æntaktik ඇන්ටාක්ටික් Antarctica Antarctica
Armeniyawa ආර්මේනියාව Armenia Armenia
atōrni අතෝර්නි Attorney Attorney
administrāsi-kara අද්මිනිස්ත්‍රාසි කර Administrator Administrator
Ayarlantaya අයර්ලන්තය Ireland Ireland
ayis අයිස් Ice Ice
Ayislantaya අයිස්ලන්තය Iceland Iceland
ararup, ararut අරරුප් Arrowroot Arrowroot
avunsaya අවුන්සය Ounce Ounce
bæktiriya බැක්ටීරියා Bacteria Bacteria
bagaasi බගාසි Baggage Baggage
bas බස් Bus Bus
baṭar බටර් Butter Butter
bayibalaya බයිබලය Bible Bible
Belarus බෙලරුස් Belarus Belarus
Beljiyama බෙල්ජියම Belgium Belgium
bēsama බේසම Basin Basin
Bhutanaya භූතානය Bhutan Bhutan
bila බිල Bill Bill
bilantu බිලන්තු Brilliant Brilliant
birōva බිරෝව Bureau Bureau
bōlaya බෝලය Ball Ball
bōmbaya බෝම්බය Bomb Bomb
bōṭṭuva බෝට්ටුව Boat Boat
brigediyar බ්රිගේඩියර් Brigadier Brigadier
bukiya බුකිය Bookmaker Bookie
busala බුසල Bushel Bushel
chajar චාජර් Charger Charger
chäk චැක් Cheque Cheque
China චීන China China
chīs චීස් Cheese Cheese
Denmarkaya ඩෙන්මාර්කය Denmark Denmark
departamentuva දෙපාර්තමේන්තුව Department Department
distrikkaya දිස්ත්‍රිත්තය District District
dīsiya දීසිය Dish Dish
ditarjant ඩිටර්ජන්ට් Detergent Detergent
dostara දොස්තර Doctor Doctor
dusima දුසිම Dozen Dozen
enjima ඇන්ජිම Engine Engine
Estoniya එස්තෝනියා Estonia Estonia
eyar chif marshal එයාර් චීෆ් මාර්ෂල් Air Chief Marshal Air Chief Marshal
eyar vayis marshal එයාර් වයිස් මාර්ෂල් Air Vice Marshal Air Vice Marshal
Fild Marshal ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් Field Marshal Field Marshal
Finlantaya ෆින්ලන්තය Finland Finland
flotila ෆ්ලෝටිලා Flotilla Flotilla
foldara ෆෝල්ඩර Folder Folder
fonta ෆොන්ට Font Font
gavuma ගව්ම Gown, Dress Gown
gääs ගෑස් Gas Gas
garaj ගරාජ් Garage Garage
gēṭṭuva ගේට්ටුව Gate Gate
golōva ගොලෝව Globe Globe
govärnamentuva ගොවැර්නමෙන්තුව Government Government
gornamentuva ගොර්නමෙන්තුව Government Government
gramanfon ග්රමන්ෆෝන් Gramophone Gramophone
Grinlantaya ග්රීන්ලන්තය Greenland Greenland
Grisiya ග්රීසිය Greece Greece
hedfons හෙඩ්ෆෝන්ස් Headphones Headphones
helikoptar හෙලිකොප්ටර් Helicopter Helicopter
hotal හෝටල් Hotel Hotel
Ijiptuwa ඊජිප්තුව Egypt Egypt
ilektronika ඉලෙක්ට්රොනික Electronic Electronic
Indiyawa ඉන්දියාව India India
injinēru ඉන්ජිනේරැ Engineer Engineer
ingrīsi ඉංග්‍රීසි English English
itāli ඉතාලි Italian Italian
itāliya ඉතාලිය Italy Italy
jändi ජැන්ඩි Dandy Dandy
Japan ජපන් Japan Japan
Jarmaniya ජර්මනිය Germany Germany
jenaral ජෙනරාල් General General
joli ජොලි Fun Jolly
Jorjiya ජෝර්ජියා Georgia Georgia
jubiliya ජුබිලිය Jubilee Jubilee
jūriya ජූරිය Jury Jury
kæbinat කැබිනට් Cabinet (government) Cabinet (government)
kanival කානිවල් Carnival Carnival
kavicciya කවිච්චිය Couch Couch
karnal කර්නල් Colonel Colonel
kaskuruppuva කස්කුරුප්පුව Corkscrew Corkscrew
kētalaya කේතලය Kettle Kettle
kilomitarayak කිලෝමීටරයක් Kilometer Kilometer
komentuva කොමෙන්තුව Comment Comment
komisama කොමිසම Commission Commission
kompāsuva කොම්පිසුව Compass Compass
kompäniya කොම්පැනිය Company Company
kopiya කොපිය Copy Copy
kopral කෝප්රල් Corporal Corporal
kōcciya කෝච්චිය Train Coach
Koriyawa කොරියාව Korea Korea
Korona vayiras කොරෝනා වයිරස් Coronavirus Coronavirus
Kroeshiyawa ක්රොඒෂියාව Croatia Croatia
læptop ලැප්ටොප් Laptop Laptop
lagaasi ලගාසි Luggage Luggage
lans kopral ලාන්ස් කෝප්රල් Lance Corporal Lance Corporal
lavuma ලවුම Loudness Loud
layisan ලයිසන් License License
läyistuva ලැයිස්තුව List List
Lebananayay ලෙබනනයේ Lebanon Lebanon
Lisban ලිස්බන් Lisbon Lisbon
listuva ලිස්තුව List List
Lithuweniyava ලිතුවේනියාව Lithuania Lithuania
loriya ලොරිය Lorry Lorry
lutinan ලුතිනන් Lieutenant Lieutenant
mäshima මැෂිම Machine Machine
mayikrafonaya මයික්රෆෝනය Microphone Microphone
misayila මිසයිල Missile Missile
Mongoliyawa මොන්ගෝලියාව Mongolia Mongolia
Montinigro මොන්ටිනිග්රෝ Montenegro Montenegro
Morokko මොරොක්කෝ Morocco Morocco
Moskau මොස්කව් Moscow Moscow
Nedarlantaya නෙදර්ලන්තය Netherlands Netherlands
Nepchun නෙප්චූන් Neptune Neptune
Norway නෝර්වේ Norway Norway
nōṭṭuva නෝට්ටුව Note Note
Ostriyawa ඔස්ට්රියාව Austria Austria
pänsaya පැන්සය Penny Penny
parliamentuva පාර්ලිමේන්තුව Parliament Parliament
pavuma පව්ම Pound Pound
pänsala පැන්සල Pencil Pencil
pääna පෑන Pen Pen
pänal පැනල් Flannel Flannel
pærasiṭamōl පැරසිටමෝල් Paracetamol Paracetamol
penisilin පෙනිසිලින් Penicillin Penicillin
petsama පෙත්සම Petition Petition
plastik ප්ලාස්ටික් Plastic Plastic
Pluto ප්ලූටෝ Pluto Pluto
Polantaya පෝලන්තය Poland Poland
pōniyā පෝනයා Pony Pony
puḍima පුඩිම Pudding Pudding
rayifal රයිෆල් Rifle Rifle
ravuma රවුම Round Round
regulāsiya රෙගුලාසිය Regulation Regulation
rokat රොකට් Rocket Rocket
sāspāna සාස්පාන Saucepan Saucepan
silima සිලිම Schilling Schilling
Siriyawa සිරියාව Syria Syria
sivilima සිවිලිම Ceiling Ceiling
Skotlantayay ස්කොට්ලන්තයේ Scotland Scotland
sopāwa සොපාව Sofa Sofa
supar nowawa සුපර් නෝවාව Supernova Supernova
Swasilantaya ස්වාසිලන්තය Swaziland Swaziland
Swidanaya ස්වීඩනය Sweden Sweden
Switsarlantaya ස්විට්සර්ලන්තය Switzerland Switzerland
tæblat ටැබ්ලට් Tablet Tablet
tæksi ටැක්සි Taxi Taxi
tænkiyak ටැංකියක් Tank Tank
Tayilantaya තායිලන්තය Thailand Thailand
talentaya තලෙන්තය Talent Talent
tambalēruva තම්බලේරුව Tumbler Tumbler
tiyushan ටියුෂන් Tuition Tuition
træm ට්රෑම් tram tram
trisuriya ත්‍රිසුරිය Treasury Treasury
tresuriya ත්‍රෙසුරිය ‍ Treasury Treasury
vairasa වෛරස Virus Virus
varentuva වරෙන්තුව Warrant Warrant
vidiyo වීඩියෝ Video Video
vikar විකාර් Vicar Vicar
Viyana වියානා Vienna Vienna
vokāsiya වොකාසිය Vocation Vocation
volt වෝල්ට් Volt Volt
web brawusaraya වෙබ් බ්රවුසරය Web browser Web browser
Wels වේල්ස් Wales Wales
yāraya යාරය Yard (measurement) Yard
Yukrenaya යුක්රේනය Ukraine Ukraine
Yurenas යුරේනස් Uranus Uranus
yurōpaya යුරෝපිය Europe Europe
yurōpi යුරෝපි European European

words

A few Words and Phrases to get you through Sri Lanka

A few Words and Phrases to get you through Sri Lanka


Ayu-Bowen – Welcome


Ko-hom-i-da – Hello, how are you?

This is used as the greeting in pretty much all cases, they should answer with good but we have found a number of Sri Lankans just repeat it back to you)


Hon-die – Good


Oya-teh Ko-hom-i-da – and how are you?

Godac Hon-die – Very Good

If you raise the pitch of your voice at the end of this sentence it becomes a question, for example if someone answered Hon-die, you could then ask Godac hon-die?


Bo-homo Hon-die – Very Good

Bo-homo is used more commonly than Godac and can be put in front of any adjective


Hon-di-neh – Not Good

Literally translates as good no


Nari-kai – Terrible/ Very Bad

If you are describing a very bad person you would say narakai, it means very bad indeed


Ing-al-an-teh – England

Lanka Ko-hom-i-da? – How is Sri Lanka?


La-son-eye – Beautiful

Pat-i-gini – Hungry


Rass-i – Tasty


Wadi – These are deep fried lentil cakes basically, if you ever travel on a train you will hear this word over and over


Channa – Chickpeas


Wam-bat-au – Aubergine


Pap-a-nini – Cucumber


Camera-Cider – How is the food?

Monera – Peacock


Aliya – Elephant


Ali Pet-i-ya – Baby Elephant


Eta – Tusked Elephant


Baa-la – Dog

Sri Lankans use these words for friends, you often hear Uncle and Auntie as it is a sign of respect but young boys often call each other Mali.

Amma – Mum

Tada – Dad

Aya – Older Brother

Aka – Older Sisiter

Mali – Younger Brother

Nangi – Younger Sisiter

Uncle/Auntie – Older man or woman


Numbers

Ecka – 1

Deckai – 2

Tuni – 3

Hat-er-ai – 4

Baa – 5

Saya – 6

Hat-ah – 7

A-tah – 8

Nav-aya – 9

Dasa – 10


General Words & Sayings

Tika Tika pul-eh-wah – I can a little

This is what you answer when asked if you speak Sinhala, you can change Tka Tika for:


Podi Podi/Chu-teh Chu-teh – Small/Little

Mata Sat-a-two-ee – I am happy

Mata Sal-in-neh – I have no money

Mama Du-pad – I am poor

Hat-teh Vat-teh Hon-die/Nari-kai/Pos-ad – Good/bad/rich heart

Oya – You

Mama – I

Mama Yan-oh-wa – I leave now Good Bye if you were by yourself

Api Yan-oh-wah – We leave now Good Bye if there is a group

Api Yam-oo – Shall we go?

sani-pie – good feeling

Same-e-veh-vah – same to you

Mama Ador-eh Oya-teh – I love you

Oya Ma-gay-ya-lu-wah – You are my friends

Pissu – Foolish/Crazy You can call people this without offending them, it is a jokey insult

Kel-eh – girl

Col-eh – boy

Bad Words

These next 2 words are very bad words in Sinhala and should never be spoken unless to a close friend as a joke, however, it is good to know in case you are being called them.

Carrier

Mata Houk-an-ah

Do not call people these unless they are your good friend as they will be very offended indeed.

English   සිංහල (Sinhala)
Welcome   සාදරයෙන් පිලිගන්නවා (sadarayen piligannawa)
Hello (General greeting) are you bow an ආයුඛෝවන් (āyubūvan)
හලෝ (halō)
How are you? ko ho ma da කොහොමද?
(kohomadha?)
කොහොමද සැප සනිප?
(kohomadha saepa sanīpa?)
සැප සනීප කොහොමද?
(saepa sanīpa kohomadha?)
Reply to ‘How are you?’ hod in a va හොඳින් ඉන්නවා
(hondhin innavā)
ඉස්තුති මම හොදින් ඉන්නව
(istuti mama hodin innava)
Long time no see   හුග කාලෙකින් දක්කෙ (huga kālekin dakke)
What’s your name?

oi a gai    nam-a

mok-a-da

ඔයාගේ නම මොකක්ද (oyāgē nama mokakda?)
My name is … ma-gai   nam-a …. මගේ නම … (magē nama …)
Where are you from? ah-ba  ko-hey-da ඔබ කොහෙන්ද? (oba kohendha?)
I’m from …   මම … වෙන්/යෙන් (mama … ven/yen)
Pleased to meet you   ඔබ දැනගන්න ලැබිම සතුටක්
(oba dhanagana lakēma sathutak)
Good morning
(Morning greeting)
  සුභ උදෑසනක් (subha udhāsanak)
Good afternoon
(Afternoon greeting)
  සුභ දවාලක් (subha dhavalak)
Good evening
(Evening greeting)
  සුභ සැන්දෑවක් (subha sandhavak)
Good night   සුභ රාත්‍රියක් (subha rāhthriyak)
Goodbye
(Parting phrases)
  ගිහිල්ලා එන්නම් (gihillā ennam) – when leaving
හරි, ගිහින් එන්න (hari, gihin enna) – reply to above
මම යනවා (mama yanawā) = ‘I’m going’
හා (hā) – reply to above
Good luck!   සභ ගමන්! (sabha gaman)
වාසනා වේවා! (vāsanā vēvvā!)
mama obata suba pathami
Cheers! Good Health!
(Toasts used when drinking)
  වාසනාවන්! (vāsatāvan) ඡය වේවා! (jaya vevā!)
Have a nice day   සුභ දවසක් (subha davasak)
Bon appetit /
Have a nice meal
  විනොදෙන් කන්න (vinoden kanna)
Bon voyage /
Have a good journey
  සුභ ගමනක් වෙවා (subha gamanak vēvā)
Do you understand?   තේරෙනවා ද (tērenavā da?)
I understand   මත තේරෙනවා (mata tērenavā)
I don’t understand   මට ඔබව තේරැමි ගන්න බැනැ
(mata obava therum ganna baha)
Please speak more slowly   කරැණාකරල හෙමින් කියන්න
(karunākarala hemin kiyanna)
Please say that again   මට ඔබව තේරැමි ගන්න බැනැ
(mata obava therum ganna baha)
Please write it down   කරැණාකරල මට ඒක ලියලා දෙන්න පුළුවන්ද
(karunākarala mata eka liyala dhenna puluvandha?)
Do you speak English?   ඔබ ඉංග්රිසි කථා කරනවාද
(oba ingreesi kathaa karanavadha?)
Do you speak Sinhala?   ඔබ සිංහළ කථා කරනවාද
(oba sinhala kathā karanavadha?)
Yes, a little
(reply to ‘Do you speak …?’)
  මට එය කියන්න පුළුවන්
(maṭa eya kiyanna pūl̠ūvan)
How do you say … in Sinhala?   … කියන්නේ කොහොමද? (… kiyanne kohomadha?)
Excuse me   සමාවත්ත (samāvena)
අචසර (avasara) – to priests
How much is this?   කියද? (kiyeda?)
කියද මෙක? (kiyeda meka?)
Sorry   මට සමාවෙන්න (mata samāvenna)
කණගාටුයි (kan’agāṭuuyi)
Please   කරැණාකරල (karunakarala)
Thank you   ඉස්තුති (istuti)
බොහොම ස්තුතියි (bohoma stutiyi)
Reply to thank you   එකත කමක් න
(ehkata kamak na)
Where’s the toilet / bathroom?   වැසිකිළිය කොහෙද ථියෙන්නෙ
(wasikiliya koheda thiyenne?)
This gentleman will pay for everything   මේ කරුණාවන්ත මහත්මයා හැමදේටම ගෙවයි
(me karunawantha mahathmaya hamadetama gewai)
This lady will pay for everything   මේ කරුණාවන්ත කාන්තාව හැමදේටම ගෙවයි
(me karunawantha kanthawa hamadetama gewai)
Would you like to dance with me?   ඔයා මාත් එක්ක ‍පොඩ්ඩක් නටන්න කැමතිද?
(oya math ekka poddak natanna kamathida?)
I love you   මම ඔයාට ආදරෙයි (mama oyāṭa ādareyi)
Get well soon   ඉක්මනින් සනීප වෙන්න (ikmaning sanēpa wenna)
I’m lost   මට පාර වැරදිලා (mata pāra waradilla)
මම අතරමං වෙලා (mama ataramang wella)
Go away!   මෙතනින් යන (metanin yana!)
Leave me alone!   කරුනකරල මත සනසිල්ලය් ඉන්න දෙන්න
(karunakarala mata sanasillay inna denna)
Help!   මත උදව් ඕන! (mata udaw ōna!)
Fire!   ගිනි ගන්නව! (gini gannawa!)
Stop!   නවතින්න! (navatinna!)
Call the police!   පොලිසිය කතා කරන්න (polisiya katā karanna!)
Christmas greetings   සුභ නත්තලක් (subha natthalak)
New Year greetings   සුබ නව වසරක් වේවා (suba nava vasarak)
Easter greetings   සුභ පාස්කුවක් (subha paskuwak)
Birthday greetings   සුභ උපන් දිනයක් (subha upan dinayak)
සුභපැතුම් (sūbhapætūm)
Congratulations!   සුබපැතුම්! (subapætum!)